Montessori คืออะไร

มอนเตสซอรี่คืออะไร?

มอนเตสซอรี่ คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เสรีภาพแก่เด็ก และกระตุ้น ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ใช้จิตใจ ซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

มอนเตสซอรี่ เชื่อว่า เด็กคือ.....ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้

 

 

 

                                                                                

การอบรมครูและผู้สนใจ การสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็ก 0-3 โดยอาจารย์เจนนี่ วิลเลี่ยมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กจากซิดนีย์ ออสเตรเลีย 26มีค-4เมย 2561


 

Visitors: 95,642