ศิษย์เก่าดีเด่น ที่ 1 ของประเทศ

ศิษย์เก่าดีเด่นที่ 1 ของประเทศ

รศ.ดร.วันชัย  โพธิ์พิจิตร กับความสำเร็จด้านการเรียนและการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย โพธิ์พิจิตร กล่าวว่า 8 ปี ที่เรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี มีความสนใจทุกด้าน รวมถึงมารยาทได้รับจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี (ยกตัวอย่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้เคล็ดลับจาก

ครูจุดสมัย ทังสุบุตร ท่านสอนจนทำให้สอบได้ที่ 1 มาตลอด 

อบประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ได้เป็นที่ 1 ของประเทศ

สอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นที่ 1 ของทั้งหมด(ทุกคณะ)

               ได้รางวัลเงินทุนพระยาสุริยานุวัตร

               ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญทองแดงคะแนนยอดเยี่ยมจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้รับทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้แผนการโคลัมโบไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพรรษา กังหันทอง (น้องพั้นช์) จบป.6โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีปีการศึกษา2557 เข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนศึกษานารี เรียนจบม.3 ปีการศึกษา2560 

ขณะนี้น้องพั้นช์สอบเข้าเรียนม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯได้แล้ว ในโครงการgifted
นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติจากสโมสรว่ายน้ำอำนวยศิลป์ธนบุรี
น้องพั้นช์ติด1ใน5คนจากผู้เข้าสอบ200คน คุณพ่อคุณแม่พามาแสดงความกตัญญูและขอบคุณที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ค่ะ

#ความรู้คู่คุณธรรมนำความเจริญ

https://www.facebook.com/Amnuaysilpa.Dhon/photos/pcb.1466145196830931/1466141393497978/?type=3&theater

  • เด็กชายจิรัฏฐ์ อัมพาผล ม.1

    ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ธนบุรีที่ได้รับเกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมระเบียบวินัย” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • เด็กชายพีรวุฒิ เรืองสวัสดิ์ ม.2

    ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ธนบุรีที่ได้รับเกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมความรับผิดชอบ” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • เด็กชายปาราเมศ รัตนเลิศลบ ม.3

    ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ธนบุรีที่ได้รับเกียรติบัตรในการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ และ “นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Visitors: 44,836