Amnuay SilpaDhonburiSchool


ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปตราโล่  มีหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และ อักษร อ.ธ. อยู่ภายในวงกลมประจำยาม

ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรมนำความเจริญ

คติธรรม : กลยา ณ การี กลยาณ ทำดีได้ดี

คำขวัญ : ขยันและมีคุณธรรม

 * โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี นำสู่นวัตกรรมแบบสากล Brings to you a global educational innovation  

- รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล - ป.6 24 คนต่อห้อง

( มีการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น English Intensive Programme ( EIP ) ) , โรงเรียนเอกชนต้นแบบ โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชิน โสภณพนิช , จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรม การสอนแบบส่งเสริมการคิด ( Thinking School ) , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ( Montessori ) , การสอนแบบโครงงาน ( Project Approach) 

 * ห้องเรียนทันสมัย             *ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา             *ห้องเรียนปรับอากาศ         *สื่อการเรียนการสอนครบครัน

*ห้องเรียนมอนเตสซอรี่    ( สอนแบบมอนเตสซอรี่ระดับประถมแห่งแรกในย่านฝั่งธน )

 สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-801-5793 , 02-801-4720  เวลาทำการ 8.00-16.00 น.


 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบการแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560
 • งาน X mas Party 21 December 2017

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสโมสร The Early Act Club ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงาน X mas party ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok กับสมาคมสโมสร Rotary Club of Bangkok " The First Rotary Club in Thailand EST.1930 เพื่อได้มีโอกาสรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีบริหาร 2017 -2018 อีกทั้งทางสมาคมยังได้เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย , ดังนั้นพวกเราจึงได้นำผลงานการแสดงชุด Ngoo Kin Hang / Tail-Eating Snake ......

 • อาจารย์เบญจวรรณ ขจรฤทธิ์ กรรมการสมาคมมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และไบเทคบางนาเพื่อเตรียมงานการประชุมมอนเตสซอรี่นานาชาติในปี2021(อีก4ปีข้างหน้า)พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ บัต นายกสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทยที่ได้รับงานการประชุมนานาชาติเพื่อนำมาจัดงานในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า
  ( 5กันยายน2560 )

 • 400 อันดับนี้วัดจากคะแนนสอบโอเน็ตทั้ง5 วิชา ที่มีเฉลี่ยสูงที่สุดปีการศึกษา 2559
  วัดจากการสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 2017-2018 Joint District Training Assembly ( DTA ) For Rotaract Clubs , Interact Clubs and District 3350 RI

  2017-2018 Joint District Training Assembly ( DTA ) For Rotaract Clubs , Interact Clubs and District 3350 RI ( นักเรียนสโมสร Early Act ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีได้เข้าร่วมการอบรมกับสโมสร The Rotary Club of Bangkok ในหัวข้อครอบครัวของโรตารี และได้เรียนรุ้วิธีการปฏิบัติงานและถ่ายทอดงานสู่สโมสร Early Act อีกทั้งยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนสโมสร Early Act ต่างโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 - 13.00
 • The Early Act Club Installation

  The Early Act Club Installation / The day will be held on Wednesday 26Th July 2017 commencing at 10.00-11.00 hrs.at The R-Pornrut Hall of Amnuay Silpa Dhonburi School

 • การจัดกิจกรรมตลาดนัดรวมใจเพื่อการกุศลขึ้นเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตคนไทยที่มีมาสมัยแบบโบราณกาลและดั้งเดิมดังนั้น กิจกรรมตลาดนัดรวมใจเพื่อการกุศลจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทักษะการเรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมตลาดนัดรวมใจเพื่อการกุศลจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักการซื้อขาย การทำธุรกิจ สามารถสอนให้นักเรียนทำการค้าได้ทั้งระบบ นับตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การบัญชี รู้จักแยกแยะส่วนการลงทุน การออมทรัพย์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบ้านกับโรงเรียน นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง อีกทั้งยังรู้จักมีจิตสาธารณะนำเงินที่เป็นส่วนกำไรมาช่วยเหลือสังคมร่วมกับสโมสร Early Act ต่อไป

 • สินค้าหลากหลายมากมายมีให้เลือกจากฝีไม้ลายมือของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
Visitors: 43,931