Amnuay Silpa Dhonburi School                                                                                                            โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี


ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปตราโล่  มีหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และ อักษร อ.ธ. อยู่ภายในวงกลมประจำยาม

ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรมนำความเจริญ

คติธรรม : กลยา ณ การี กลยาณ ทำดีได้ดี

คำขวัญ : ขยันและมีคุณธรรม

 * โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี นำสู่นวัตกรรมแบบสากล Brings to you a global educational innovation  

- รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล - ป.6 24 คนต่อห้อง

( มีการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น English Intensive Programme ( EIP ) ) , โรงเรียนเอกชนต้นแบบ โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชิน โสภณพนิช , จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรม การสอนแบบส่งเสริมการคิด ( Thinking School ) , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ( Montessori ) , การสอนแบบโครงงาน ( Project Approach) 

 * ห้องเรียนทันสมัย             *ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา             *ห้องเรียนปรับอากาศ         *สื่อการเรียนการสอนครบครัน

*ห้องเรียนมอนเตสซอรี่    ( สอนแบบมอนเตสซอรี่ระดับประถมแห่งแรกในย่านฝั่งธน )

 สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-801-5793 , 02-801-4720  เวลาทำการ 8.00-16.00 น.
  • เมื่อเวลา 10.30 น. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 และศาลในเขตอำนาจ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร/วัดญาณประทีป นิวซีแลนด์,วัดเกียรติแก้วสามัคคี (จอ.) จ.ศรีสะเกษ, วัดทุ่งยาว วัดพระงาม วัดป่าเจ้าพระเจริญธรรม จ.ตรัง, วัดลำทับ จ.กระบี่, วัดศรีสว่างวงศ์ จ.สงขลา, วัดบวรธรรมสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา สวดพระพุทธมนต์ ในการนี้ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพล สดับปรณ์ โดยมี คุณหญิงชอุ่มศรี วีรานุวัตติ์ และครอบครัว, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ฯ, ครอบครัวอัศวเหม, บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน), สมาคมปกครองและครูบดินทรเดชา, สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 และศาลในเขตอำนาจ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2, โรงเรียนอำนวยศิลป์, อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร และโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี, สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน, สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวา ร่วมเป็นเจ้าภาพ
    ขณะที่นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ กล่าวถึงการได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสพในวันนี้ ว่า เป็นโอกาสดีที่ประชาชนมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันนี้คณะโรงเรียนอำนวยศิลป์มีทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เดินทางมาร่วมถวายความจงรักภักดีได้อย่างใกล้ชิดต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ มาจัดทำเป็นโครงการให้นักเรียนได้ศึกษา มีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ตลอดจนสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปีหน้าโรงเรียนจะมีการเปิดหลักสูตรศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อสังคมสู่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อให้พระองค์สถิตย์อยู่กับชาวไทยตลอดไป

    “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยอย่างมาก นอกจากทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ยังเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเสมอ อีกทั้งทรงมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทถึงบุคคลากรทางด้านการศึกษาบ่อยครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นครูของแผ่นดิน อย่างแท้จริง” นางเพชรชุดา กล่าว
Visitors: 10,189